NHIỆT HUYẾT

 

 

 

 

Xây dựng lên nhưng tiêu chí trong bộ phận kinh doanh bán hàng cũng là điều vô cùng quan trọng. Bởi khách hàng là người tiếp nhận trực tiếp thái độ làm việc và phương án triển khai thị trường của đội ngũ nhân viên kinh doanh. Vì vậy các nhân viên kinh doanh luôn phải đảm bảo 3 yếu tố:

– Cần cù chịu khó, không ngại gian khổ.

– Luôn lắng nghe phản hồi từ khách hàng về sản phẩm.

– Hỗ trợ chăm sóc bảo hành tại nhà hiệu quả.

GYMEK mong rằng không chỉ mang đến cho khách hàng về chất lượng sản phẩm, mà còn là những giá trị về ứng xử của công ty đối với khách hàng.